Regulamin 

Postanowienia ogólne:
 • Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 • Właścicielem Sklepu jest: Zakręt, ul. Długa 33 , NIP: 5213177311, tel. 226461737, adres email: biuro@cotron.pl .
 • Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 • Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 • Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

1. Zamawianie

 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 • Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę przez stronę www.cotron.pl lub telefonicznie (w dni powszednie w godz. 8.00-17.00) pod nr (22)6461737 oraz 509201334.
 • Po złożeniu zamówienia przez internet  klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu do realizacji.
 • Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  -  w przypadku zamówień płatnych "za pobraniem" - natychmiast po potwierdzeniu złożonego zamówienia  

- w przypadku zamówień płatnych "przedpłatą" - po otrzymaniu wpłaty (po ówczesnym potwierdzeniu ostatecznej kwoty do zapłaty)

 • Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 • Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

2. Dostawa zakupów

 • Przesyłki dostarczane są Firmą Kurierską Siódemka
 • Transport GRATIS każdej paczki ważącej do 30 kg przy zakupie towaru za kwotę powyżej 200 zł brutto.
 • Koszt transportu we współpracy z hurtowniami ustalany jest indywidualnie w umowach  hurtowych. 

3. Czas realizacji zamówienia

 • Zamówienia realizowane są w dni powszednie. Na specjalne życzenie klienta w przypadku dostaw przez kuriera, zamówienie może być zrealizowane również w sobotę. Obowiązuje wtedy dodatkowa opłata za dostawę.
 • Czas realizacji zamówień wynosi z reguły: 1-2 dni

4. Formy płatności i koszty

 • Oferujemy dwie formy płatności: 1) gotówka za pobraniem lub 2) przedpłata na konto bankowe: Raiffesisen Bank Polska SA: 29 1750 0009 0000 0000 0348 6238. Prosimy skontaktować się z nami przed wykonaniem przedpłaty w celu potwierdzenia ostatecznej kwoty do zapłaty. 
 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT lub w cenach euro netto. Jeżeli cena się nie wyświetla bądź widnieje w postaci "0.00" prosimy o kontakt w celu jej poznania. Cena "0,00" nie jest wiążąca. 
 • Cena towarów (nie dotyczy "0,00") jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Jeśli cena zamówionego towaru ulegnie zmianie - klient zostaje poinformowany o tej zmianie w trybie natychmiastowym i ma prawo odstąpić od umowy kupna danego towaru.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Faktury VAT

 • Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub na życzenie klienta - paragon.
 • Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

6. Modyfikacja zamówień

 • Klient może zmienić złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 22 646 17 37 lub e-mailem pod adresem sklep@cotron.pl, zanim paczka zostanie wysłana.

7. Reklamacje

 • W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 • Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 • Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 • Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

8. Umowa sprzedaży

 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.  
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT, paragonu lub specyfikacji zamówienia.
 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

9. Prawo odstąpienia od umowy

 • Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Po otrzymaniu przez Sklep towaru i sprawdzeniu go, Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę w tym koszty związane z dostarczeniem towaru- do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Zwrot pieniędzy klientowi odbywa się w taki sam sposób, jaki został użyty do zakupu towaru, chyba że wyrazi on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków.
10. Ochrona prywatności
 • Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 • Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
11. Własność intelektualna
 • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

COTRON COSMETICS s.c.

Biuro handlowe:
ul. Długa 33
05-077 Zakręt
Tel: (22) 646-17-37
Kom: 509-201-334, 507-150-134
Fax: (22) 646-17-27

e-mail: sklep@cotron.pl
gadu-gadu: 6372724
skype: Cotron Cosmetics s.c.
Projekt i wykonanie: Redhand.pl